نقشه برداری UTM شهرداری

نقشه برداری UTM شهرداری که برای اخذ جواز ساخت و کلیه امور مربوط به شهرداری باید حتما این

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

نقشه یو تی ام تهیه شود تا بر اساس این نقشه یو تی ام روند اداری ملک طی شود و بر اساس این

نقشه یو تی ام موقعیت ملک بر روی کره زمین مشخص می شود که باید با تبدیل به فرمت مد نظر

شهرداری این نقشه چاپ و در نهایت بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

نقشه برداری UTM شهرداری

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت دقیق یک ملک را بر اساس سیستم مختصات یو

تی ام بر روی کره زمین نمایش می دهد و این نقشه یو تی ام امروزه جزء مدارک اصلی و مهم برای

هر ملکی به شمار می رود که برای مراجعه به ثبت و یا شهرداری باید حتما تهیه و با فرمت و دقت

مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد و همچنین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تا اعتبار لازم را برای ارائه به ارگان های دولتی داشته باشد و

روند اداری ملک طی شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام باید در ابتدا فرمت مد نظر ارگان مد نظر قرار گیرد تا با توجه به فرمت مد

نظر در محل ملک مختصاتهای گوشه ها و شکستگیهای ملک برداشت شود تا با توجه به مختصات

های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام و با توجه به نقشه ترسیم شده موقعیت ملک مشخص

میشود و در صورت نیاز به کدهای ارتفاعی باید از داخل عرصه و گذر های اطراف نیز کدهای ارتفاعی

برداشت شود تا با توجه به به درج این کد های ارتفاعی اختلاف ارتفاع منطقه مشخص و میزان گود

برداری ملک تعیین شود که در نهایت با ترسیم نهایی نقشه و درج مختصات های یو تی ام و ارتفاعی

این نقشه چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه برداری UTM شهرداری

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.