رادین مپ
خانه / نقشه برداری زمینی و ساختمان / نقشه برداری لیزری با دوربین

نقشه برداری لیزری با دوربین

نقشه برداری لیزری با دوربین

نقشه برداری لیزری با دوربین با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود.

برای این که برداشت عوارض با دقت بیشتری با دوربین انجام شود از  لیزر  استفاده  میشود به

این دلیل که گوشه های یک ملک به صورت دقیق برداشت شود بهتر است از لیزر  استفاده شود

زیرا ممکن است با استفاده ازمنشور خطا در حد یک  یا دو سانت ایجاد شود .

برای تهیه نقشه ملک برای اداره ثبت نیاز است که نقشه با دقت سانتی متر وبه صورت دقیق

تهیه شود به این خاطر عوارض با لیزردوربین برداشت میشود.

برای تهیه نقشه ملک به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

مطلب پیشنهادی

نقشه برداری ساختمان

نقشه برداری ساختمان کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

نقشه برداری ساختمان کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری نقشه برداری ساختمان با استفاده ازمهندس نقشه …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام