رادین مپ
خانه / نقشه برداری زمینی و ساختمان / نقشه برداری ساختمان با دوربین

نقشه برداری ساختمان با دوربین

نقشه برداری ساختمان با دوربین

نقشه برداری ساختمان با  دوربین  نقشه برداری  با  نظارت  کارشناس   رسمی

نقشه برداری دادگستری انجام میشود.

برای انجام خدمات ثبتی مربوط به ساختمان به  کارشناس رسمی نقشه برداری

دادگستری برای تهیه نقشه ثبتی نیاز است .

نقشه ای که مساحت و حدود اربعه و موقعیت دقیق ملک را نمایش میدهدودر

سند مالکیت به عنوان مشخصات ثبتی درج میشود.

مهندس نقشه بردار به کمک مالک گوشه های ملک را مشخص میکند و عملیات

برداشت را انجام میدهد و نقشه ترسیم و تهیه میشود.

برای تهیه نقشه به کارشناس رسمی نقشه برداری با تجربه در امور ثبتی مراجعه

فرمایید.

مطلب پیشنهادی

نقشه برداری ساختمان

نقشه برداری ساختمان کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

نقشه برداری ساختمان کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری نقشه برداری ساختمان با استفاده ازمهندس نقشه …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام