رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / نحوه گرفتن نقشه UTM

نحوه گرفتن نقشه UTM

نحوه گرفتن نقشه UTM به منظور استفاده این نقشه در سازمان ها و ارگان های دولتی مانند

سازمان ثبت و یا شهرداری یکی از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور

ثبتی است که برای اخذ نقشه یو تی ام باید به یکی از کارشناسان رسمی مربوطه مراجعه

کنید تا با استفاده از تجهیزات نقشه برداری نسبت به اخذ این نقشه اقدام شود.

نحوه گرفتن نقشه UTM

امروزه نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار می رود که برای

مراجعه به هر سازمان و ارگانی باید حتما تهیه و مهر و امضا شده باشد تا دارای اعتبار شود

و روند اداری ملک طی شود.

برای تهیه این نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات

یو تی ام گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود و بعد از انجام برداشت مختصات

ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصاتهای برداشت شده انجام شود و در نهایت نقشه ای

از ملک به دست می آید که مختصات های یو تی ام گوشه های ملک در نقشه درج شده

است و این نقشه به همراه مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا

امور ثبتی به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند.

این نقشه یو تی ام در سازمان ثبت یکی از مدارک اصلی است که با ثبت این نقشه در

سیستم کاداستر کشور سند تک برگ برای قطعه زمین مشخص شده صادر می شود و

در شهرداری باید با توجه به هدف انجام کار نقشه یو تی ام مد نظر تهیه شود که با فرمت

و دقت مد نظر سازمان نیز همخوانی داشته باشد و هم این که توسط کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نحوه گرفتن نقشه UTM

مطلب پیشنهادی

هزینه نقشه یو تی ام ملک

هزینه نقشه یو تی ام ملک

هزینه نقشه یو تی ام ملک که امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام