رادین مپ
خانه / سند تک برگی / مدارک جهت گرفتن سند تک برگی

مدارک جهت گرفتن سند تک برگی

مدارک جهت گرفتن سند تک برگی مدارکی است اعم از مدارک مالک و سند های موجود

قدیمی از ملک یا مدارکی که نشان دهنده مالکیت باشد به همراه یک نقشه یو تی ام که

از ملک تهیه می شود.

مدارک جهت گرفتن سند تک برگی

سند تک برگی نوعی از سند مالکیت است که امروزه برای ملک است و اصلی ترین تفاوت

این نوع از سند با سند های قدیمی در جانمایی ملک است که از طریق نقشه های یو تی

ام این کار انجام می شود.

نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی است که برای صدور سند تک برگ برای ملک  باید  در

پرونده قرار بگیرد و یکی از مدارک اصلی  است  که  توسط  کارشناس  رسمی  دادگستری

نقشه برداری انجام می شود که دارای حق مهر و امضا هستند زیرا این نقشه ها باید حتما

دارای مهر و امضا باشند تا در ادارات دولتی دارای اعتبار باشند از این جهت است که باید به

یک کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کنید تا کارشناس مربوطه با بررسی پلاک ثبتی

ملک در محل ملک حاضر شوند و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری مختصات گوشه های

ملک را برداشت کرده و با ترسیم نقشه ملک و درج  مختصات های  یو تی ام  و  یک  سری

اطلاعات دیگر نقشه یو تی ام تهیه شده از ملک چاپ می شود و با مهر  و  امضا  به  ادارات

دولتی فرستاده می شود یا به دست مالک می رسد تا برای مراحل اداری  مربوط  به  ملک

اقدام کند.

نقشه یو تی ام که از ملک تهیه می شود به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک با رعایت حدود

اربعه بر روی زمین است که این نقشه در سیستم سازمان ثبت کشور ثبت می شود و برای

آن قطعه از زمین یک سند مالکیت صادر می شود که یکی از مزایای سند تک برگ است .

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری

مدارک جهت گرفتن سند تک برگی

سند تک برگ

مطلب پیشنهادی

انجام تصحیح سند تک برگی

انجام تصحیح سند تک برگی

انجام تصحیح سند تک برگی که معمولا خطا در مساحت تعیین شده برای ملک است …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام