عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

عکس هوایی و تهیه تامین دلیل به منظور اثبات ادعای مالکیت ملک در دادگاه یا سازمان ها

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

و ارگان های دولتی تهیه می شود که برای اثبات ادعای مالکیت باید از عکس های هوایی

گذشته استفاده کرده تا با توجه به این عکس های هوایی و تفسیر و بررسی بر روی عکس

های هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گزارش تفسیر

عکس هوایی تهیه شود.

عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

تامین دلیل منظور گزارش است که به منظور ارائه به دادگاه برای دادخواست و یا اثبات ادعا

مالکیت تهیه می شود که برای تهیه این تامین دلیل در زمینه ملکی باید حتما تفسیر عکس

هوایی انجام شود تا با توجه به این تفسیر و بررسی انجام شده بر روی عکس های هوایی

و نتیجه گیری نهایی گزارش برای ارائه به دادگاه یا سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند سازمان

منابع طبیعی تهیه شود و این گزارش بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود

برای انجام تفسیر عکس هوایی باید در ابتدا عکس های هوایی از سازمان نقشه برداری

کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح با توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر تهیه

شود تا با توجه به عکس های هوایی تهیه شده و تفسیر عکس هوایی و تهیه مدل سه

بعدی عکس نتیجه گیری نهایی حاصل و گزارش تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

یا سازمان های مرتبط تهیه می شود و این گزارش که توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شده است بعد از چاپ نیز توسط کارشناس رسمی مربوطه

مهر و اضما می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای اثبات مالکیت ملک خود اقدام

کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.