عکس هوایی و تامین دلیل

عکس های هوایی یکی از منابع معتبر در بحث بررسی تغییرات زمین و همچنین حل اختلافات ملکی است که امروزه از طرف دادگاه درخواست می شود و برای اثبات مالکیت ملک باید تفسیر عکس هوایی تهیه شود و گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه شود و انجام این کار در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

روش تهیه تامین دلیل

منظور از تامین دلیل گزارش تفسیر عکس هوایی است که باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه و مهر و امضا شده باشد و برای تهیه این گزارش باید :

  1. عکس هوایی با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود

  2. با توجه به عکس های هوایی تهیه شده برای انجام تفسیر عکس هوایی به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه شود

  3. کارشناس با بررسی و تفسیر عکس هوایی در موقعیت ملک نتیجه گیری نهایی را در مورد موضوع مد نظر انجام می دهد

  4. با توجه به نتیجه حاصل گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه می شود

  5. این گزارش تهیه شده یا همان تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود

انواع اختلافات ملکی که با توجه به عکس هوایی انجام می شود

  1. تعیین سابقه کشاورزی یا وجود بنا در زمین برای اراضی که جزء منابع ملی اعلام شده اند
  2. تعیین وجود بنا برای تعیین کاربری مسکونی ملک
  3. تعیین عوارض کشاورزی برای تعیین کاربری کشاورزی ملک
  4. اثبات تجاوز به حریم ملک توسط املاک مجاور
مطالب مرتبط

انجام تفسیر عکس هوایی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.