رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / عکس هوایی برای حل اختلاف

عکس هوایی برای حل اختلاف

عکس هوایی برای حل اختلاف ملکی که بررسی تغییرات در وضعیت یک ملک را انجام می دهد

و در نهایت کار یک تامین دلیل قوی از کار تفسیر عکس برای ارائه به دادگاه تهیه میکند و عکس

های هوایی از آن جهت اهمیت دارند که تغییرات زمین و عوارض طبیعی و مصنوعی موجود بر آن

را در طی سالیان مختلف ثبت می کنند و در شاخه ای از نقشه برداری به نام فتوگرامتری به

بررسی این عکس ها می پردازد.

عکس هوایی برای حل اختلاف

تفسیر عکس هوایی منظور ساختن مدل سه بعدی از یک زوج عکس هوایی است و بررسی بر

روی محدوده مورد نظر یا موضوع طرح دعوا است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری انجام می شود و در بحث اختلافات ملکی برای ارائه به دادگاه یک تامین دلیل که توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد تهیه می شود و این تامین

دلیل یک عدله مثبت برای اثبات ادعای محکوم له است.

برای انجام این کار در ابتدا باید با توجه به درخواست متقاضی از محدوده مد نظر و سال مد نظر

عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود و

بعد از تهیه زوج عکس ها و فایل اسکن شده آن ها با استفاده از نرم افزار های تفسیر و فایل

اسکن شده زوج عکس ها مدل سه بعدی ساخته می شود و با انجام بررسی های نهایی بر

روی محدوده مد نظر و در نهایت نتیجه گیری از عکس ها تامین دلیل با توجه به عکس ها تهیه

و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا میشود و به دست متقاضی

می رسد تا برای انجام امور قضایی ملک اقدام کند و از این مدارک برای طرح دعوا در دادگاه

اختلافات ملکی و یا ارائه مدارک مثبته در طی مراحل دادرسی استفاده کند.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

عکس هوایی برای حل اختلاف

تفسیر عکس هوایی

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی برای جهاد

تفسیر عکس هوایی برای جهاد

تفسیر عکس هوایی برای جهاد کشاورزی به منظور تعیین سابقه زراعت در زمین مذکور انجام …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام