رادین مپ

علم نقشه برداری

نقشه برداری

علم نقشه برداری

علم اندازه گیری و تعیین موقعیت نسبی و مطلق عوارض روی سطح زمین را نقشه برداری گویند .به این معنا که یک نقطه با مختصات z،y، x یا مختصات عرض و طول جغرافیایی برروی زمین تعیین میشود.

عملیات نقشه برداری شامل برداشت عوارض و ترسیم نقشه میباشد. که با کمک دوربین های نقشه بردای ،جی پی اس های چند فرکانسه ،انجام میشود.

نقشه برداری مستوی

زمانی که تهیه نقشه از یک منطقه کوچک لازم باشد میتوان سطح زمین را مسطح فرض کرد که این نوع نقشه برداری را  مستوی مینامند.

برای نمایش عوارض به دست آمده از نقشه برداری از سیستم تصویر استفاده میشود.و در حال حاضر بهترین سیستم تصویر مورد استفاده سیستم تصویر مرکاتور یا  UTM میباشد.

دروس تخصصی

راهسازی،تئوری خطاها،سرشکنی،نقشه برداری،ژئودزی،فتوگرامتری،کارتوگرافی،هیدروگرافی، نقشه برداری زیرزمینی و ژئودتیک،کاداستر،پروژه و کارآموزی می باشند.

شاخه های نقشه برداری

نقشه برداری زمینی

مکان نگاری

فتوگرامتری

نقشه نگاری

سامانه اطلاعات جغرافیایی

سنجش ازدور

کاداستر

آب نگاری

زمینه های فعالیت

نقشه برداری مسیر

نقشه برداری زیرزمینی

نقشه برداری هیدروگرافی

نقشه برداری نظامی

نقشه برداری ثبتی

نقشه برداری شهری

نرم افزار ها

اتوکد

اتوکد سیویل تری دی

مطلب

آرک جی آی اس

 

 

 

 

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام