رادین مپ

علم تفسیر

علم تفسیر

علم  تفسیر جنبه ی هنری نیز دارد .درواقع میتوان گفت که تفسیرترکیبی از هنر و علم است .

مفسرباید هم دارای ابزار تعبیر و تفسیرباشد و هم اطلاعات جامعی از طبیعت داشته باشد تا

بتواند به طور صحیح نسبت به آنچه میبیند ،قضاوت نماید.

یک مفسر باتجربه بایستی دارای انباری از اطلاعات در ذهن باشد تا بتواند با توجه به جمیع

جهات ، اظهار نظر دقیق کند. لازم است مفسر اطلاعات عمومی در زمینه های جغرافیا ، زمین

شناسی، جنگل بانی، مهندسی و سایر  رشته  های مربوط به طبیعت و فرهنگ منطقه داشته

باشد.با یک دید سریع استریوسکوپی،نمیتوان قضاوت دقیقی در مورد عوارض پیچیده زمینی

نمود. بلکه مفسر باید بداند که در تصویر مورد مطالعه کم و بیش متوقع دیدن چه اجسام و

عوارضی است و همچنین باید بداند که چه عوامل و شکل هایی را در آن محل نباید ببیندتا

در نتیجه بتواند در کوتاه ترین مدت اطلاعات دقیق تری را از تصویر بگیرد.

در  بعضی شرایط خاص وبا توجه به سایر عوامل جانبی ،حتی ممکن است یک مفسر به آن

چه که روی عکس نمیبیند.پی ببرد،مانند خطوط نفت و گاز زیر خاک یا فرودگاه های مستتر

شده . در این رابطه تجربه و قدرت تخیل و تفکر مفسر حائز اهمیت فراوان است . به عبارت

دیگر،فردی که در طبیعت ،در کنار یک جسم یا عارضه ای بایستدونتواند آن را تشخیص دهد،

بدون شک،روی عکس هوایی که چندین هزار برابر هم کوچکتر شده ،قادربه انجام این برنامه

نیست .البته،در مسائل شناسایی نظامی که اطلاعات جانبی عوارض وپدیده ها کم میباشد.

معمولا،مفسر لفظ احتمالا یا امکان دارد را درجلو یافته های خود خواهد گذاشت تا توجیهی

برای کمبود اطلاعات و در نتیجه ،امکان اشتباه باشد.

اگر برای امور کارتوگرافی ومهندسی فتوگرامتری عکس های تازه مورد استفاده قرار گیرد ،

مسائل تفسیری ساده تر خواهد بود .چنانچه پوشش های مکرری در تاریخ های گوناگون از

منطقه موجود باشد ،کمک بیشتری به بالا بردن دقت یافته ها و راحتی کار مفسر مینماید.

برای تشخیص مسائل مربوط به عمران شهری و بهره وری ازسرزمین،برنامه ریزی دقیق برای

زمان پرواز اهمیت بسیار دارد.

منبع:کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

مطلب پیشنهادی

نحوه تفسیر عکس هوایی

نحوه تفسیر عکس هوایی

نحوه تفسیر عکس هوایی با استفاده از فایل اسکن شده عکس های هوایی و زوج …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام