رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / سایه در تفسیر عکس های هوایی

سایه در تفسیر عکس های هوایی

سایه در تفسیر عکس های هوایی

سایه

سایه  پدیده  ای آشنا است که درطبیعت میتوان به وسیله آن درباره اندازه و شکل اجسام

یا افرادقضاوت نمود .در عکس های هوایی هم سایه میتواندبه کمک مفسر بیاید و او را

در  شناخت  عوارض  و  اجسام یاری رساند .در مواردی که اختلاف تن بین جسم و محیط

اطراف آن وجود ندارد و اجسام ریز هستند ،سایه آن ها کمک بیشتری به شناخت مینماید .

بخصوص وقتی مفسر در آستانه قضاوت قرار می گیرد ،سایه می تواند به شناخت او جهت

بهتری بدهد.

بر عکس ،زمانی که سایه اجسام یا عوارض بزرگ برروی اجسام کوچکتر می افتد،انعکاسات

اجسام کوچک به حدی کم خواهد بود که بر روی عکس ،اثرقابل شناختی نخواهد گذاشت

و پاره ای از اوقات ،کاملا جسم را می پوشاند .چنانکه مفسر نخواهد یک عارضه را  تفسیر

کند ،بلکه شناخت کلی و منطقه از روی تصویر مطرح باشد،می توان از مزایای سایه چشم

پوشید.دراین حالت عکس برداری هوایی  عمومابایدبین ساعت ۱۰تا ۱۴که سایه به حداقل

طول خودمیرسد،انجام شود(به سایر مشکلات عکس برداری) دراین ساعات نیز،باید توجه

شود.

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا 

سایه در عمق دید مفسر اثر مهم داشته و بخصوص ،وقتی که تصاویر فضایی کوهستانی برای

مطالعات  ژئومورفولوژی مورد بررسی قرار میگیرند ،این پدیده در ایجاد عمق بسیار موثر است.

اکثر مفسران باید کار خود را با عکس های هوایی عمودی انجام دهند و منظره عمودی را که

چندان آشنا با چشم نیست ،ببینند و قضاوت کنند،ولی عکس های مایل نزدیکی بیشتر با دید

روزمره  دارند ،اما اندازه گیری بر روی آن ها بسیار پیچیده و مشکل است .بنابراین مفسر باید

دنیای دید و تخیلات معمولی خود را دگرگون کرده وبه دنبال تجربه بر روی دیدازهوا به زمین

باشد و توجه نماید که مقیاس اکثر عکس های مورد تفسیر به حدی کوچک است که عوارض

را فوق العاده ریز می بیند .به لحاظ کوچکی مقیاس و دید عمودی ،ممکن است مفسرپاره ای

از اجسام کم اهمیت را بیشتر مهم بداند.بنابراین ،مفسر باید بیاموزد که چگونه با عوامل فوق

برخورد نماید تا حاصل تفسیر او نهایت دقت را داشته باشد.

در کار جنگل بانی ، عموما سایه درختان بلندمی تواند رستنی های کوتاه زیر خود را بپوشاندو

در این حالت اشکوب های زیرین قابل رویت نیستند.

چنانچه  سایه  درخت  یا  اجسام  به  وضوح و کامل دیده شود ،می توان از این عامل برای

اندازه گیری ارتفاع استفاده نمود.

منبع :کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا 

مطلب پیشنهادی

تهیه گزارش نقشه هوایی

تهیه گزارش نقشه هوایی

تهیه گزارش نقشه هوایی برای ارائه به دادگاه یا ارگان های مرتبط با ملک تهیه …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام