جانمایی ملک روی نقشه 2000

جانمایی ملک روی نقشه 2000 که منظور همان نقشه یو تی ام تهیه شده از

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ملک است و این نقشه را بر روی نقشه های تهیه شده سازمان نقشه برداری

که در مقیاس 1/2000 ام است نمایش می دهند و این فرمت نقشه فرمت مد

نظر شهرداری است که به نقشه 2000 ام نیز معروف است و منظور از جانمایی

ملک نیز تعیین و یا بررسی مرز های ملک است که با توجه به پلاک ثبتی ملک

و استعلام نقشه ثبتی ملک انجام می شود و در پایان کار جانمایی ملک نیز

یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که بر اساس این نقشه یو تی ام

گوشه های ملک دارای مختصات یو تی ام می شوند.

جانمایی ملک روی نقشه 2000

جانمایی ملک منظور در ابتدا تعیین و یا بررسی مرزهای ملک از طریق پلاک ثبتی

ملک است که با توجه به این پلاک ثبتی نقشه ثبتی ملک استعلام گرفته میشود

و بعد از آن با توجه به نقشه ثبتی تهیه شده مرزهای یک ملک تعیین و در نهایت

با تهیه نقشه یو تی ام از ملک جای دقیق ملک بر روی زمین تعیین و ثابت میشود

که این نقشه به همراه مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یکی از مدارک اصلی برای ارگان های دولتی مربوط به ملک است و این نقشه در

شهرداری به نقشه 2000 ام معروف است و این به این منظور است که باید نقشه

یو تی ام تهیه شده در نقشه 2000 ام سازمان نقشه برداری جانمایی شود و

از این نقشه پرینت گرفته شود و در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری مهر و امضا شود و این فرمت نقشه فرمت مد نظر شهرداری است.

نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و برای طی کردن

امور ادرای مربوط به ملک باید حتما یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود که هم

با فرمت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد و هم توسط کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود تا دارای اعتبار باشد.

رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

جانمایی ملک روی نقشه 2000

جانمایی ملک

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.