جانمایی ملک با سند

جانمایی ملک با سند های قدیمی منگوله دار به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

کره زمین برای املاک گمشده و تعیین و بررسی حدود و مرز های ملک توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و در نهایت نقشه یو تی ام

از ملک تهیه و بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت ملک بر روی کره زمین مشخص می

شود و این نقشه یو تی ام در نهایت توسط کارشناس رسمی مربوطه مهر و امضا می

شود.

جانمایی ملک با سند

سند های قدیمی منگوله دار یکی از اسناد قدیمی برای ملک است که موقعیت ملک را

بر اساس پلاک ثبتی نمایش داده است و این پلاک ثبتی امروزه برای تعیین موقعیت ملک

کافی نیست و برای انجام تعیین موقعیت دقیق این املاک باید جانمایی ملک انجام شود

و این کار در تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است و کار

شناس با بررسی مدارک موجود از ملک و اطلاعات و نقشه های ثبتی این کار را انجام

می دهد.

برای این منظور باید در ابتدا کارشناس رسمی مربوطه اسناد و مدارک موجود از ملک را

بررسی کرده و با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته

می شود و با توجه به نقشه ثبتی تهیه شده و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام

موقعیت ملک تعیین و با بررسی حدود و مرز های ملک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می

شود و براساس این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق قرارگیری ملک بر روی کره زمین انجام

می شود و در نهایت نقشه یو تی ام را چاپ و این نقشه چاپ شده توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی

می رسد تا برای انجام امور اداری و ثبتی ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

جانمایی ملک

جانمایی ملک با سند

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.