جانمایی ثبتی سند منگوله دار

جانمایی ثبتی سند منگوله دار قدیمی به منظور تعیین موقعیت و تعیین مرز های

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ملک و یا بررسی مرز ها از لحاظ موقعیت دقیق قرارگیری مرز ها توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود که در نهایت نقشه

یو تی ام از ملک تهیه می شود و بر اساس آن موقعیت و مرز های ملک بر روی

کره زمین مشخص می شود و این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

جانمایی ثبتی سند منگوله دار

سند های قدیمی منگوله دار ها موقعیت ملک را تنها بر اساس پلاک ثبتی نمایش

داده که امروزه تشخیص آدرس از طریق پلاک ثبتی کار راحتی نیست و برای تعیین

آدرس این املاک نیاز است که جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود تا با تهیه نقشه

یو تی ام از ملک موقعیت و مرزهای ملک بر روی کره زمین مشخص شود و بر اساس

این نقشه یو تی ام و ثبت آن در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ برای ملک

صادر شود که تمامی این امور توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی قابل انجام است.

برای این امر باید در ابتدا اسناد و مدارک موجود از ملک توسط کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بررسی شود تا با توجه به پلاک ثبتی درج

شده در سند استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود تا با تهیه این نقشه ثبتی و

تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که

بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت و مرز ها بر روی کره زمین نمایش داده می

شود و این نقشه یو تی ام بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی مهر و امضا میشود و به دست متقاضی می رسد تا برای اخذ

سند تک برگ و تثبیت موقعیت ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی ثبتی سند منگوله دار

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.