تهیه و تفسیر نقشه هوایی

تهیه و تفسیر نقشه هوایی به منظور اثبات ادعای مالکیت در دادگاه از جمله مدارک مهم برای

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ملک به شمار میرود که باید با توجه به عکس های هوایی یا همان نقشه هوایی و توسط کار

شناس رسمی دادگستری نقشه برداری و وکیل پایه 1 دادگستری قابل انجام است که این

عکسهای هوایی یک مرجع معتبر در بررسی تغییرات زمین میباشد که بعد از تفسیر و بررسی

باید گزارش تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا

شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تهیه و تفسیر نقشه هوایی

نقشه هوایی که منظور عکس هوایی است با استفاده از هواپیما ها و یا ماهواره ها از سطح

زمین عکس برداری میشود که این عکس هوایی یک منبع معتبر در بحث بررسی تغییرات زمین

است و باید با استفاده از این عکس ها برای اثبات ادعای مالکیت خود اقدام کرد و با توجه به

سابقه زمین و یا مرز بندی های زمین گزارش یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

برای انجام تفسیر عکس هوایی در ابتدا عکس هوایی باید از طریق سازمان نقشه برداری

کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر تهیه شود

تا با توجه به زوج عکسهای تهیه شده تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی انجام و در نهایت گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه و توسط کارشناس

رسمی دادگستری مربوطه مهر و امضا می شود و این مهر و امضا به منزله اعتبار گزارش برای

ارائه به دادگاه می باشد تا با توجه به این گزارش و نقشه های تهیه شده برای اثبات ادعای

مالکیت اقدام شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تهیه و تفسیر نقشه هوایی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.