تهیه نقشه UTM یو تی ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

جهانی یو تی ام انجام میشود که این نقشه یو تی ام یکی از مدارک مهم برای انجام امور اداری ملک

در سازمان ها و ارگانهای دولتی مانند ادارات ثبت و شهرداری به شمار می رود که باید حتما با فرمت

و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد و همچنین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

تهیه نقشه UTM یو تی ام

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت دقیق قرار گیری ملک را بر روی کره زمین با رعایت

حدود و مرز های ملک نمایش دهد و امروزه به دلیل روند سیستمی کار ادارات دولتی برای انجام امور

مربوط به ملک تقاضا می شود که باید حتما با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد و

همچنین توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تا

اعتبار لازم را برای ارائه داشته باشد پس برای تهیه این نقشه یو تی ام باید به کارشناسان رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود

برای تهیه نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه ها

و شکستگی های ملک برداشت شود و با توجه به برداشت های انجام شده ترسیم نقشه عرصه ملک

انجام می شود و بر اساس این نقشه تهیه شده موقعیت ملک بر روی کره زمین نمایش داده می شود

و با رعایت فرمت مد نظر و درج اطلاعات و مختصات های یو تی ام گوشه ها در نقشه چاپ و در نهایت

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا میشود و بدست متقاضی

می رسد تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.