تهیه نقشه UTM جانمایی ملک

تهیه نقشه UTM جانمایی ملک منظور نقشه ای است که موقعیت و مرزهای ملک را در سیستم

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

مختصات یو تی ام نمایش می دهد و این نقشه حاصل از کار جانمایی ملک است که اینکار معمولا

بر اساس اسناد و مدارک موجود از ملک انجام میشود و با بررسی و تهیه نقشه ثبتی ملک میتوان

به موقعیت و مرزهای ملک دسترسی پیدا کرد و نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود که در نهایت

بعد از چاپ نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می

شود و به دست متقاضی می رسد .

تهیه نقشه UTM جانمایی ملک

نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است که برای انجام امور اداری

ملک باید حتما تهیه و مهر و امضا شده باشد اما در این کار بعضی از مواقع مالک اسناد و مدارک

موجود از ملک را دارد اما زا آدرس و موقعیت ملک اطلاعی ندارد که در این حالت باید با بررسی

اسناد و مدارک موجود از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

و استعلام و تهیه نقشه ثبتی ملک و تبدیل این نقشه ثبتی به سیستم مختصات یو تی ام

موقعیت ملک تعیین میشود و مرزهای ملک نیز با توجه به این نقشه ثبتی و اسناد ملک تعیین

می شود و می توان بر این اساس نقشه یو تی ام از ملک را تعیین کرد و با تهیه این نقشه

یو تی ام موقعیت و مرز های ملک بر روی کره زمین مشخص می شود و بعد از انجام کار

توگرافی و چاپ نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر

و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور ادرای ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کاشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM جانمایی ملک

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.