رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / تهیه نقشه UTM جانمایی ملک

تهیه نقشه UTM جانمایی ملک

تهیه نقشه UTM جانمایی ملک منظور نقشه ای است که موقعیت و مرزهای ملک را در سیستم

مختصات یو تی ام نمایش می دهد و این نقشه حاصل از کار جانمایی ملک است که اینکار معمولا

بر اساس اسناد و مدارک موجود از ملک انجام میشود و با بررسی و تهیه نقشه ثبتی ملک میتوان

به موقعیت و مرزهای ملک دسترسی پیدا کرد و نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود که در نهایت

بعد از چاپ نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می

شود و به دست متقاضی می رسد .

تهیه نقشه UTM جانمایی ملک

نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است که برای انجام امور اداری

ملک باید حتما تهیه و مهر و امضا شده باشد اما در این کار بعضی از مواقع مالک اسناد و مدارک

موجود از ملک را دارد اما زا آدرس و موقعیت ملک اطلاعی ندارد که در این حالت باید با بررسی

اسناد و مدارک موجود از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

و استعلام و تهیه نقشه ثبتی ملک و تبدیل این نقشه ثبتی به سیستم مختصات یو تی ام

موقعیت ملک تعیین میشود و مرزهای ملک نیز با توجه به این نقشه ثبتی و اسناد ملک تعیین

می شود و می توان بر این اساس نقشه یو تی ام از ملک را تعیین کرد و با تهیه این نقشه

یو تی ام موقعیت و مرز های ملک بر روی کره زمین مشخص می شود و بعد از انجام کار

توگرافی و چاپ نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر

و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور ادرای ملک اقدام کند.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کاشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM جانمایی ملک

مطلب پیشنهادی

هزینه نقشه یو تی ام ملک

هزینه نقشه یو تی ام ملک

هزینه نقشه یو تی ام ملک که امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام