تهیه نقشه یو تی ام (UTM) تهران

تهیه نقشه یو تی ام (UTM) تهران به منظور انجام امور اداری ملک و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی

کره زمین انجام می شود که تهیه این نقشه یو تی ام از جمله وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام (UTM) تهران

نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی استبه طوری که برای اخذ سند تک برگ و یا

انجام امور اداری ملک در شهرداری باید حتما تهیه شده باشد تا بر اساس موقعیت تهیین شده ملک بر

روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام روند اداری ملک طی شود.

روش تهیه نقشه یو تی ام (UTM)

برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک باید با توجه به مشخص بودن حدود و مرز های ملک و با استفاده

از تجهیزات نقشه برداری مانند دوبین های توتال استیشن یا جی پی اس های دقیق دو فرکانسه و سه

فرکانسه برداشت مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک انجام می شود و بعد از برداشت ترسیم

نقشه ملک با توجه به مختصات های برداشت شده انجام می شود

در نهایت با مد نظر قرار دادن فرمت سازمان نقشه یو تی ام نهایی و چاپ می شود و بعد از چاپ توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

مطالب مرتبط

تهیه نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.