تهیه نقشه یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام و مراحل آن یک پروسه کاری زمینی  نقشه برداری  است  و توسط

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود .

تهیه نقشه یو تی ام و مراحل آن

نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته  می شود که  تمامی عوارض و نقاط  بر روی  آن دارای

مختصات  باشند  که  از همین  مختصات ها  می توان  برای  امور  ثبتی  استفاده  کرد که

مجموعه ای از این مختصات ها در یک سیستم مختصات جامع به نام سیستم مختصات یو

تی ام جمع آوری شده است .

امروزه برای ثبت یک ملک و صدور سند باید حتما  تشکیل  پرونده  دهید  که  در این  پرونده

علاوه  بر سایر مدارک یک نقشه یو تی ام نیز از ملک  تهیه شود که این  نقشه باید توسط

یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود.

در این صورت زمانی که مالکی درخواست سند برای ملک خود می دهد که امروزه این سند

به شکل سند تک برگ است برای تشکیل پرونده  یک  نقشه  یو تی ام  نیز تهیه  کند که با

بررسی مدارک و مشخص شدن مرز های ملک در محل ملک حاضر می شوند و با استفاده

از تجهیزات نقشه برداری مختصات گوشه ها و شکستگی های  ملک برداشت می شود و

بعد از آن با جانمایی در نقشه 2000 ام  سازمان نقشه برداری  مختصات یو تی ام  ملک را

برداشت می کنند و یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه شده که در آن اطلاعات ملک و مالک

و همچنین مختصات های یو تی ام درج می شود و برای استفاده اداری باید حتما توسط یک

کارشناس رسمی دادگستری نیز مهر و امضا شود تا دارای اعتبار شود.

این مهر و امضا به نقشه یو تی ام اعتبار می دهد در غیر این صورت نقشه تهیه شده فاقد

اعتبار است.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام و مراحل آن

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.