تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک به منظور تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

زمین انجام می شود که منظور از عرصه ملک زمین کل بنا یعنی اعم از زمین زیر بنای

ساخته شده و حیاط ملک است که برای تهیه نقشه یو تی ام باید اول از عرصه ملک

نقشه یو تی ام تهیه شود و سند تک برگ عرصه صادر میشود و در مرحله بعدی کار

تفکیک آپارتمان و صدور سند تک برگ برای هر واحد انجام شود

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک

نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است که باید برای مراجعه

به هر سازمان و ارگانی حتما تهیه و مهر و امضا شده باشد و با فرمت مد نظر سازمان

هم خوانی داشته باشد و با استفاده از این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق یک قطعه

زمین بر روی کره زمین مشخص می شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل

ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود و بعد از آن با توجه به

همان مختصات های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام می شود و با انجام کار

توگرافی و تبدیل به فرمت مد نظر سازمان نقشه مورد نظر چاپ و توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مهر و امضا میشود و بدست متقاضی

می رسد تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند.

برای تهیه این نقشه یو تی ام باید حتما توجه داشت که نقشه تهیه شده وضع موجود

ملک با ابعاد درج شده در سند تطابق داشته باشد تا این نقشه مورد قبول واقع شود

و برای انجام اینکار باید بعد از ترسیم نقشه مورد نظر ابعاد سند را نیز بر روی آن پیاده

کرده تا تطابق و یا عدم تطابق اندازه ها مشخص شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.