تهیه نقشه یو تی ام شهر تهران

تهیه نقشه یو تی ام شهر تهران به منظور انجام امور اداری ملک در سازمان ها و ارگان های دولتی مانند ادارات ثبت و شهرداری ها تهیه می شود تا بر اساس موقعیت تعیین شده ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام روند اداری ملک طی شود و موقعیت ملک بر روی زمین تثبیت شود و برای تهیه این نقشه یو تی ام باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام شهر تهران

برای انجام امور اداری ملک مانند اخذ سند تک برگ یا اخذ جواز ساخت باید حتما نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود تا بر اساس این نقشه یو تی ام تهیه شده روند اداری ملک طی شود و برای تهیه این نقشه یو تی ام باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود تا:

  1. با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک و با توجه به مشخص بودن حدود و مرز های ملک برداشت مختصات انجام شود

  2. با توجه به مختصات های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام شود

  3. و در نهایت با توجه به فرمت مد نظر سازمان نقشه یو تی ام تهیه شده چاپ

  4. و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

مطالب مرتبط

تهیه نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.