تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری تهیه می شود و با توجه به

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

این نقشه یو تی ام ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی بررسی میشود

تا در صورت وجود مغایرت های فاحش نسبت به تصحیح حدود اربعه ملک

اقدام می شود که برای این کار در ابتدا باید نسبت به تهبه نقشه یو تی

ام اقدام کرده و با تهیه این نقشه  و با بررسی های  کارشناس بر روی

ابعاد سند و پیاده سازی بر روی  این نقشه یک نقشه  دو خطی از یک

ملک تهیه میشود که در نهایت این نقشه توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری و یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست

متقاضی می رسد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

برای تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری باید در ابتدا با تهیه یک

نقشه یو تی ام از ملک که مرزهای آن مشخص است وضع موجود را

برداشت کرده که برای انجام این کار باید با استفاده از تجهیزات نقشه

برداری در محل ملک مختصات  گوشه ها و شکستگی های ملک را

برداشت کرده تا در ادامه با ترسیم نقشه مربوط به ملک با توجه به

مختصات های برداشت شده وضع موجود ملک مشخص شود و در

مرحله بعدی با توجه به اطلاعات و حدود  درج شده در سند های

مالکیت و ترسیم با رنگی دیگر بر وی نقشه ترسیم شده تفاوت در

اندازه ها مشخص می شود و در این صورت اگر اندازه ها بر هم

منطبق باشند به این معنی است که مرزهای ملک به درستی

رعایت شده است اما اگر تفاوت در اضلاع وجود داشته باشد در

این حالت باید با توجه به ابعاد سند نسبت به تغییر در مرزهای

ملک اقدام شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام دو خطی

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.