تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

میشود که برای انجام معاملات ملکی برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت لازم

است و انجام پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا

امور ثبتی با بالاترین دقت انجام میشود که در نهایت مساحت دقیق از هر واحد در حد سانتی

متر به دست می آید و در قالب نقشه به متقاضی ارائه می شود و در صورت نیاز متقاضی

توسط کارشناس رسمی دادگستری مربوطه مهر و امضا می شود.

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان منظور انجام تفکیک آپارتمان قبل از صدور سند تک برگ است و از آنجا

که امروزه انجام معاملات ملکی با توجه به مساحت ملک انجام میشود و این مساحت یکی

از موارد مهم در انجام معاملات است از طریق تفکیک آپارتمان مشخص می شود.

این کار برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت با درخواست تفکیک آپارتمان به کار

شناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و با حضور کارشناس

در محل هر واحد و با ساتفاده از متر لیزری اندازه گیری های دقیق انجام می شود و بعد از

انجام اندازه گیری ترسیم نقشه ملک با توجه به متر کشی های دقیق انجام میشود و بعد

از تهیه نقشه مربوط به ملک مساحت در حد سانتی متر تعیین که این مساحت و اندازه ها

در نقشه درج شده است و این نقشه تفکیک آپارتمان بعد از انجام کارتوگرافی چاپ و در

صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا میشود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.