تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران به منظور ثبت موقعیت دقیق ملک بر روی زمین

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

به همراه رعایت دقیق مرز ها و حدود اربعه ملک  در سیستم کاداستر  کشور تهیه

می شود که جانمایی ملک یکی از دقیق ترین کارهادر زمینه  امور ثبتی و ملکی در

نقشه برداری است که نیاز به دقت و تجربه بالایی دارد.

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران

جانمایی ملک یعنی این که جای دقیق یک ملک برروی زمین مشخص شود که برای

انجام این کار باید مرز ها و حریم ملک نیز به درستی رعایت شود و در جانمایی ملک

نیز این مرزها به درستی مشخص  شده باشد  که برای  انجام این  کار باید  از پلاک

ثبتی ملک کمک  گرفته شود  و بر اساس  حریم و مرزهایی  که در پلاک  ثبتی ملک

تعیین شده کار جانمایی انجام شود.

پلاک ثبتی که منظور همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است  در طرح اصلاح

اراضی به هر ملک تعلق گرفت که بر اساس این پلاک ثبتی که در سند منگوله دار و

سند تک برگ نیز درج شده است برای هر ملک حدود اربعه و مرزهایی نیز تعریف شد

امروزه از این پلاک ثبتی در بحث جانمایی ملک استفاده  می شود و برای املاکی که

آدرس دقیقی از آن ها  در دسترس  نیست از طریق  این پلاک ثبتی  نقشه تفکیکی

ملک تهیه می شود و بر اسا این نقشه تفکیکی مرزهای  ملک تعیین می شود و بعد

از آن از طریق تهیه نقشه یو تی ام از ملک کار جانمایی ملک انجام می شود که برای

تهیه  نقشه  یو تی ام که یک  عملیات زمینی  است برداشت  مختصات با استفاده از

تجهیزات نقشه برداری و بعد از آن ترسیمات مربوطه یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه

می شود  که این  جانمایی ملک  و نقشه یو تی ام  زمانی ارزش دارد  که توسط کار

شناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران

جانمایی ملک

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.