رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام می شود

که به یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است که رد خرید و فروش ملک مورد توجه قرار

می گیرد و با توجه به این مساحت تعیین قیمت ملک انجام میشود پس باید دقیق و در حد سانتی

متر باید که این مساحت دقیق در سندهای تک برگ از طریق تکیک اپارتمان انجام و درج شده است

اما برای املاک فاقد سند تک برگ و یا در حال ساخت برای انجام معامله مطمئن باید انجام شود.

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها

تفکیک آپارتمان که یکی از مراحل صدور سند تک برگ است و به منظور تعیین مساحت دقیق هر

واحد آپارتمانی در حد سانتی متر انجام می شود و این مساحت یکی از ویژگی های مهم برای

انجام معاملات ملکی است که برای املاک فاقد سند تک برگ و یا در حال ساخت با درخواست

داوطلبانه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام

می شود و از این طریق مساحت دقیق واحد در حد سانتی متر تعیین می شود.

برای انجام این کار باید در زمان وجود دیوار کشی ملک های درحال ساخت کارشناس رسمی

با حضور در محل ملک و انجام متر کشی دقیق هر واحد در حد سانتی متر و بعد از آن ترسیم

نقشه واحد با توجه به قوانین موجود مساحت دقیق واحد در حد سانتی متر نیز تعیین شود

و این مساحت در قالب نقشه چاپ و در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی مربوطه

مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا با توجه به نقشه تهیه شده کار خرید

و یا فروش ملک را با اطمینان خاطر انجام دهد.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان  تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها

مطلب پیشنهادی

هزینه برای انجام تفکیک آپارتمان

هزینه برای انجام تفکیک آپارتمان

هزینه برای انجام تفکیک آپارتمان که به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام