رادین مپ
خانه / تفکیک اراضی / تفکیک زمین های اراضی

تفکیک زمین های اراضی

تفکیک زمین های اراضی

تفکیک زمین های اراضی به این صورت است که اگر مالک بخواهدبه عنوان مثال یک زمین کشاورزی

دوهکتاری رابه باغ تبدیل کند درچند قطعه مثلا ۲۰۰۰ متری بایستی توسط مهندس نقشه بردارابتدا

زمین را قطعه بندی کند. روش کار به این صورت است که مهندس نقشه بردار یک نقشه ازاز زمین

کشاورزی راتهیه میکند وطراحی نقشه قطعه بندی را با توجه به طرح مالک انجام میدهد وبعدنقشه

طراحی را روی زمین پیاده میکند و قطعه های پیاده شده روی زمین را با گچ ریزی مشخص میکند.

تفکیک آپارتمان

برای تفکیک آپارتمان ابتدالازم است که عوارض مربوط به ملک توسط مهندس نقشه بردارشناسایی

و برداشت شود سپس یک نقشه از ملک ترسیم شود که مهندس نقشه بردار طبق این نقشه ،

نقشه ی تفکیک شده ازآپارتمان را تهیه میکند.

رادین مپ

شرکت رادین مپ با دارا بودن از متخصصین با علم و تجربه مناسب این امکان را به شما میدهدکه

شما را در زمینه نقشه برداری و امور ثبتی یاری نماید ودر تهیه نقشه ثبتی ازملک خودمانندنقشه

یو تی ام ،نقشه جانمایی پلاکثبتی و.. به شما خدمات ارزشمندی را ارائه نماید.

رادین مپ با سابقه درخشان در زمینه نقشه برداری و امورثبتی بابه کار گیری کارشناس رسمی

دادگستری این توانایی را دارد که نقشه های ثبتی و نقشه های تفکیکی را با استفاده از مهر

کارشناس رسمی نقشه برداری تهیه نمایند.

علاوه برخدمات درحوزه ی ثبت رادین مپ در دیگر امورنقشه برداری توانایی انجام خدمات نقشه

برداری را دارد و با به کارگیری مجموعه ای متخصص میتواند پروژه های نقشه برداری نهاد های

دولتی را با به کار گیری دانش نوین روز شروع و به پایان برساند.

برای تهیه نقشه های ثبتی بایستی به  کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کرد.

رادین مپ ازآغاز پروژه تا پایان پروژه درکنار شماعزیزان است.

 

 

تفکیک

مطلب پیشنهادی

تفکیک اراضی اوقافی

تفکیک اراضی اوقافی

تفکیک اراضی اوقافی که منظور زمین هایی است که مالکیت آن ها در دست سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام