تفکیک اراضی اوقافی

تفکیک اراضی اوقافی که منظور زمین هایی است که مالکیت آن ها در دست سازمان

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

اوقاف است و معمولا این زمین ها در هر شهری پیدا می شود و با قیمت های پایین تر

از قیمت واقعی خرید و فروش می شوند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری تفکیک می شوند و با قطعات کوچکتر تقسیم شده و به فروش می رسد.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تفکیک اراضی اوقافی

اراضی اوقافی زمین هایی است که در دست اداره اوقاف هر شهری است و مالکین در

زمان حیات این زمین ها وقف کرده اند و بعد از فوت در دست اداره اوقاف است که اداره

اوقاف نیز این زمین ها را با قیمت پایینتر به فروش می رسانند و با این تفاوت که شخص

که ملک اوقافی را خریداری می کنند و با پرداخت یک مقدار پول و قرارداد 99 ساله با اداره

اوقاف زمین را 99 سال اجاره می کند و در این حالت زمین برای اداره اوقاف است و تنها

ساخت و ساز و ملک های اعیان بر روی زمین برای مالک است و مالک با پرداخت مقدار

کمی ماه به ماه این زمین را 99 سال از اداره اوقاف اجاره می کند و سند تک برگ اوقاف

نیز برای این زمین به نام مالک صادر می شود تا بحث مالکیت وی برای 99 سال ثابت

باشد و مالک می تواند این زمین را به قطعات کوچکتر تقسیم کند و برای ساخت و ساز

یا فروش آن ها اقدام کند که این تفکیک زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری انجام می شود و برای گرفتن سند تک برگ اوقاف نیز توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری مختصات گوشه های ملک

برداشت می شود و برای زمین سند ک برگ اوقاف صادر می شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تفکیک اراضی اوقافی

تفکیک زمین

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.