تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه برای هر واحد که در آن مساحت دقیق و اندازه ها درج

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

شده است و کار تفکیک آپارتمان که یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست

به منظور تعیین مساحت هر واحد انجام می شود و مساحت هر واحد امروزه یکی

از مشخصه های اصلی برای انجام معاملات ملکی است که برای املاک فاقد سند

تک برگ یا در حال ساخت بصورت داوطلبانه توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه

تفکیک آپارتمان یکی از روشهایی است که در این روش با انجام متر کشی دقیق

هر واحد و ترسیم نقشه مربوط به هر واحد با توجه به اندازه های برداشت شده

و قوانین موجود انجام می شود و در نهایت نقشه ای از ملک به دست می آید

که در آن اندازه ها و مساحت دقیق از هر واحد تعیین می شود و این نقشه بعد

از انجام کارتوگرافی چاپ و در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شودو به دست متقاضی

می رسد تا برای انجام امور معاملاتی ملک اقدام کند.

این روش یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در این حالت سند تک

برگ برای هر واحد به صورت جداگانه صادر می شود و در این سند مساحت

دقیق از هر واحد نیز درج شده است اما در این بین املاکی وجود دارند که

فاقد سند تک برگ هستند و یا اینکه به صورت پیش فروش معامله میشوند

که برای انجام معامله این املاک نیاز به مساحت دقیق هر واحد است که

برای این کار با مراجعه داوطلبانه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی این کار با حضور کارشناس در محل هر واحد انجام

می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.