تفکیک آپارتمان به منظور فروش

تفکیک آپارتمان به منظور فروش و یا خرید املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت تهیه می شود

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

که در آن نقشه ای با مساحت تعیین شده در حد سانتی متر و اندازه های دقیق درج شده است و

این نقشه تفکیک آپارتمان  برای انجامک معاملات ملکی یکی از مدارک مهم است تا قیمت ملک بر

اساس این مساحت تعیین شود که قیمت واقعی ملک را تعیین می کند.

تفکیک آپارتمان به منظور فروش

تعیین مساحت از هر واحد آپارتمانی ملزم به انجام تفکیک آپارتمان است که این تفکیک آپارتمان با

توجه به اندازه ها و قوانین موجود بر ملک انجام می شود و برای انجام تفکیک آپارتمان باید به کار

شناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود تا با حضور کارشناس در محل

واحد تفکیک آپارتمان بار یه رواحد به صورت جداگانه انجامخ شود.

برای انجام تفیک آپارتمان باید با استفاده از متر لیزری در محل هر واحد اندازه گیری دقیق از هر

واحد انجام شود که نقشه های مربوط به هر واحد با توجه به اندازه های برداشت شذه و قوانین

موجود انجام می شود و در نهایت نقشه ای از ملک به دست می آید که مساحت دقیق در حد

سانتی متر و اندازه های د قیق در آن درج شده است و این نقشه بعد از انجام کارتوگرافی چاپ

و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و  امضا می شود .

این نقشه تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ به شمار می رود که در این مرحله

با صدور سند تک برگ مهندس از نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود و با انجام

کلیه مراحل سند تک برگ برای هر واحد صادر شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نققشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمانتفکیک آپارتمان به منظور فروشتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.