تفکیک آپارتمان برای سند

تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ به صورت جداگانه برای هر واحد توسط کارشناس رسمی دادگستری

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

نقشه برداری انجام می شود.

تفکیک آپارتمان برای سند

امروزه سند مالکیت برای ملک از نوع سند  تک برگ است که تفاوت اصلی  آن با سند منگوله دار در این

است که باید موقعیت دقیق ملک بر روی زمین مشخص شود تا برای آن قطعه از زمین سند مالکیت صادر

شود که این کار تنها از طریق نقشه یو تی ام امکان پذیر  است اما فرقی که این  سند دارد در  این است

که زمانی که نقشه یو تی ام از ملک  تهیه می کنیم به این معنا است که این نقشه یو تی ام نقشه ای

است که از زمین تهه شده در اصل این نقشه همان نقشه ی عرصه ملک است.

اما امروزه در شهر های بزرگ مانند تهران  تمامی  ملک ها  قسمتی  عرصه و  قسمتی  اعیان است که

قسمت اعیان ملک به شکل آپارتمان در چند طبقه است و باید برای هر واحد به صورت  جداگانه نیز  سند

صادر شود و نیاز است که علاوه بر نقشه یو تی ام  از ملک  مساحت  هر واحد  نیز به صورت  جداگانه به

دست آورده شود تا در سند مالکیت این مساحت ذکر شود.

برای این منظور باید هر واحد به صورت جداگانه تفکیک شود  که این تفکیک آپارتمان به این معنا است که

از طریق متر کشی هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه مساحت ملک به دست آید که این مورد نیز توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود .

به این صورت که با حضور در محل ملک ابعاد کلی ساختمان را به دست می آورند و با ترسیم نقشه مربوط

به هر واحد مساحت دقیق از واحد مسکونی در حد  سانتی متر به  دست می آید و  در سند نیز به همراه

اطلاعات ملک و موقعیت ملک بر روی زمین مساحت نیز ذکر می شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری 

تفکیک آپارتمان برای سند

تفکیک آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.