تفکیک آپارتمان با مهر و امضا

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

در قالب نقشه انجام می شود که برای انجام معاملات ملکی برای املاک فاقد سند تک برگ یا در

حال ساخت یکی از مدارک معتبر به شمار می رود و منظور از مهر و امضا تاییدی است که از طرف

متقاضی درخواست می شود و این مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی انجام می شود.

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا

تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام میشود کهه برای املاک

فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت مساحت دقیق در حد سانتی متر و در نتیجه معامله ای دقیق

را در پی خواهد داشت که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام

میشود و برای این کار باید با حضور کارشناس در محل هر واحد و برداشت اندازه های دقیق در حد

سانتی متر نقشه تفکیک آپارتمان با توجه به اندازه های برداشت شده و قوانین موجود انجام شود

و در نهایت نقشه ای از ملک به دست بیاید که مساحت دقیق و اندازه ها در ان درج شده است و

اسن نقشه بعد از چاپ در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا شود و بدست متقاضی برسد تا برای انجام امور معاملاتی ملک اقدام کند.

تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک بر به شمار می رود که در این مرحله سند تک برگ

برای هر واحد به صورت جداگانه و با درج مساحت دقیق صادر می شود و برای این امر باید با در

خواست تفکیک آپارتمان و صدور سند تک برگ برای هر واحد مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب

و بر سر ملک حاضر می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.