رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفسیر نقشه های هوایی قدیم

تفسیر نقشه های هوایی قدیم

تفسیر نقشه های هوایی قدیم که منظور از نقشه هوایی عکسهای هوایی است که

در سال های مختلف از سطح زمین عکسبرداری شده و یک منبع معتبر برای بررسی

تغییرات زمین میباشد که امروزه برای اثبات مالکیت ملک در دادگاه یا بررسی مرزبندی

های ملک مورد استفاده قرار می گیرد که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی تفسیر و بررسی آن انجام شود و گزارش یا تامین دلیل برای

ارائه به دادگاه تهیه شود.

تفسیر نقشه های هوایی قدیم

عکس های هوایی منظور عکس هایی است که توسط ماهواره ها و یا هواپیما ها از

سطح زمین عکسبرداری می شود و می توان از این عکس های هوایی برای بررسی

تغییرات زمین استفاده کرد و امروزه بیشترین استفاده را در اثبات مالکیت یک ملک که

جزء اراضی ملی قرار گرفته و یا بررسی مرز های ملک بر اساس دیوار کشی های

قدیمی است که باید با توجه به این عکس های هوایی و تفسیر عکس های هوایی

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی نتیجه گیری نهایی

انجام و گزارش یا تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه شود.

برای تهیه عکس های هوایی باید با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر درخواست

عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو های مسلح

داده شود تا با تهیه زوج عکسهای هوایی تفسیر عکسهای هوایی توسط کارشناسان

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام و بر این اساس سابقه زمین

بررسی و تعیین شود و یا مرز یندی های ملک بر اساس دیوار کشی های قدیمی

مشخص شود و بر این اساس گزارش یا تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر نقشه های هوایی قدیم

مطلب پیشنهادی

تهیه و تفسیر نقشه هوایی

تهیه و تفسیر نقشه هوایی

تهیه و تفسیر نقشه هوایی به منظور اثبات ادعای مالکیت در دادگاه از جمله مدارک …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام