رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفسیر عکس هوایی کشاورزی

تفسیر عکس هوایی کشاورزی

تفسیر عکس هوایی کشاورزی

تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود.

با استفاده ازروش تفسیرعکس هوایی تشخیص اراضی از لحاظ دایر، بایروموات انجام میشود

و نوع کاربری و سابقه آن مشخص میشود و دیگر اطلاعات مانند تعیین حدود ثبتی و اراضی

مزروعی و باغی ، بنا های احداث شده و فرسایش تغییر کاربری و… قابل استخراج است .

اطلاعات استخراج شده قابل ارائه به اداره های دولتی و دادگاه میباشند.

برای سفارش عکس هوایی به کارشناس رسمی نقشه برداری ویا سازمان نقشه برداری کشور

مراجعه فرمایید.

برای تفسیر عکس  های هوایی کشاورزی  به  کارشناس  رسمی  نقشه برداری دادگستری

مراجعه کنید.

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی زمین

تفسیر عکس هوایی زمین

تفسیر عکس هوایی زمین کشاورزی به منظور تعیین سابقه احیا زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام