رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود.

با استفاده از روش تفسیر ، عوارض موجود در یک منطقه در تاریخ سال های  تهیه

عکس توسط مفسر با توجه به نوع کاربری آن هامشخص میشود.با استفاده از این

روش کلیه اطلاعات مد نظر مربوط به  عوارض  زمین  در سال های  مربوطه  قابل

استخراج است و برای اداره های دولتی و یا دادگاه قابل ارائه است.

برای تهیه عکس هوایی  باید به  سازمان  نقشه برداری  کشور  مراجعه  و  عکس

هوایی مربوط به سال مدنظر را درخواست و یا  توسط  یک  شرکت  نقشه برداری

که کار تفسیر را انجام میدهد عکس هوایی را درخواست فرمایید.

برای تفسیر عکس هوایی به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری  مراجعه

فرمایید.

مطلب پیشنهادی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی که به منظور بررسی عوارض طبیعی و مصنوعی زمین انجام …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام