تفسیر عکس هوایی و گزارش

تفسیر عکس هوایی و گزارش برای ارائه به دادگاه یا سازمان منابع طبیعی و یا سازمان

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ها و ارگان های مربوط به ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا

امور ثبتی انجام می شود تا با توجه بهاین عکس های هوایی برای اثبات مالکیت ملک

چه از لحاظ سابقه احیا زمین چه از لحاظ موقعیت قرارگیری مرز ها اقدام شود.

تفسیر عکس هوایی و گزارش

عکس هوایی امروزه بیشترین استفاده را در بحث اثبات ادعای مالکیت ملک دارد که

باید با توجه به تفسیر عکس های هوایی و بررسی در موقعیت مد نظر گزارش تفسیر

عکس هوایی یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و این گزارش توسط کار

شناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا میشود و این تامین دلیل امروزه

از طرف دادگاه یا سازمان های مرتبط در خواست می شود تا با توجه به ارائه این

مدارک نسبت به اثبات ادعای ملک اقدام شود.

برای انجام تفسیر عکس هوایی در ابتدا باید عکس هوایی با توجه به موقعیت مد

نظر و سال مد نظر از طریق سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو

های مسلح تهیه شود تا با توجه به زوج عکس های هوایی تهیه شده و تفسیر و

بررسی عکس های هوایی و نتیجه گیری نهایی گزارش تفسیر عکس هوایی یا

همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و این گزارش بعد از چاپ توسط کار

شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا میشود و این

گزارش برای ارائه به دادگاه جهت دادخواست برای پس گرفتن ملک و یا اثبات

ادعای مالکیت در طی روند قضایی ملک استفاده می شود که از این طریق می

توان وجود سابقه کشاورزی یا وجود بنا را در زمین هایی که جزء اراضی ملی

اعلام شده اند اثبات کرد یا از یان طریق مرز بندی های ملک را تعیین کرد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی و گزارش

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.