تفسیر عکس هوایی سابقه ملک

تفسیر عکس هوایی سابقه ملک به منظور تعیین وجود یا عدم وجود بنا در یک زمان خاص

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

و یا تعیین سابقه احیای یک زمین کشاورزی استفاده می شود که از این طریق متقاضی

قصد اثبات ادعای مالکیت خود را دارد و می توان برای انجام تفسیر عکس های هوایی به

کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرده تا با انجام تفسیر

و تهیه گزارش یا همان تامین دلیل برای دادگاه توسط کارشناس مربوطه مهر و امضا شود.

تفسیر عکس هوایی سابقه ملک

عکس های هوایی منظور عکس هایی است که از ارتفاع از سطح زمین عکسبرداری می

شود و این عکس های هوایی برای انجام امور بررسی تغییرات زمین استفاده میشود که

یکی از این موضوعات تعیین سابقه زمین یا ملک است که از این طریق می توان سایقه

کشاورزی یا مسکونی بودن یک زمین ثابت شود.

از طریق عکس های هوایی و تهیه آن ها از سازمان نقشه برداری کل کشور و یا سازمان

جغرافیا نیروهای مسلح با توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر تهیه می شود و بعد از

تهیه زوج عکس های هوایی با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری

و تعیین موضوع مد نظر تفسیر عکس های هوایی از طریق فایل اسکن شده زوج عکس

های هوایی و یا زوج عکس های چاپ شده انجام میشود و در نهایت با بررسی موضوع

مد نظر در عکسهای هوایی در موقعیت تعیین شده نتیجه گیری نهایی انجام و در نهایت

تامین دلیل یا همان گزارش تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه تهیه می شود.

موضوع بررسی در زمین ها تعیین سابقه احیای یک زمین کشاورزی که آثار کشت و زرع

در عکس ها مشخص باشد و یا تعیین وجود یا عدم وجود بنا در زمین می توان اشاره کرد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

 

تفسیر عکس هوایی سابقه ملک

2

  1. نقشه‌هوای‌روستای‌اغوراباد‌دربخش‌بستان‌اباد‌یکی‌از‌سهرهای‌استان‌اذربیجان‌شرقی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.