رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفسیر عکس هوایی زمین

تفسیر عکس هوایی زمین

تفسیر عکس هوایی زمین کشاورزی به منظور تعیین سابقه احیا زمین توسط کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری انجام میشود و هدف از انجام این کار اثبات مالکیت املاک زراعی است

که تحت تصرف منابع ملی درآمده اند و در نهایت کار تفسیر عکس هوایی گزارش یا تامین دلیل

مبنی بر وجود سابقه زراعت در زمین تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

تفسیر عکس هوایی زمین

امروزه از عکسهای هوایی بیشترین استفاده را در حل اختلافات ملکی میکنند زیرا این عکس

ها تغییرات زمین را در طی زمان های مختلف ثبت کرده و میتوان از این طریق سابقه یک قطعه

زمین را از نظر مرز های ملک و یا حتی سابقه احیا زمین بررسی کرد که این کار جزء وظایف

کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری است.

برای این موضوع باید در ابتدا عکس های هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان

جغرافیا نیروهای مسلح با توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر تهیه شود تا در ادامه با تهیه

زوج عکس های هوایی اسکن شده و چاپ شده تفسیر عکس های هوایی از طریق سیستم

های نرم افزاری و یا استریسکوپ انجام شود و بررسی ها بر روی عکس های هوایی انجام

و در نتیجه به نتیجه گیری نهایی بر روی عکس های هوایی انجام و نتیجه در قالب گزارش و

یا تامین دلیل تهیه می شود که این تامین دلیل بعد از چاپ توسط کارشناسان رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و این تامین دلیل به همراه مهر و

امضا در دادگاه دارای اعتبار است و می توان با استفاده از این مدارک برای اثبات ادعای

خود در دادگاه اختلافات ملکی اقدام کرد.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی  سابقه احیا زمین کشاورزی

تفسیر عکس هوایی زمین

مطلب پیشنهادی

انجام تفسیر عکسهای هوایی ملکی

انجام تفسیر عکسهای هوایی ملکی

انجام تفسیر عکسهای هوایی ملکی به منظور تعیین مرزهای یک ملک برای انجام جانمایی پلاک …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام