تفسیر عکس هوایی جهت دادگاه

تفسیر عکس هوایی جهت دادگاه های اختلافات ملکی که بر سر مرز های دو ملک یا

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

منابع ملی شدن زمین اتفاق می افتد توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه

برداری انجام میشود و با انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی بر روی این عکسهای

هوایی گزارش یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و توسط کارشناسان

رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی جهت دادگاه

عکسهای هوایی منابع معتبری برای استفاده در دادگاه ها و بررسی تغییرات زمین

است که امروزه بیشترین استفاده را در حل اختلافات ملکی دارد که یا بر سر مرز

های ملک و یا منابع ملی اعلام شدن یک ملک استفاده و بررسی می شود و به

اینمنظور باید در ابتدا عکسهای هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان

جغرافیا نیرو های مسلح با توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر تهیه شود تا در

ادامه با تفسیر ساختن مدل سه بعدی عکس و بررسی بر روی آن نتیجه گیری

انجام  در نهایت گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل تهیه و توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مربوطه مهر و امضا می شود و به

دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور قضایی ملک خود اقدام کند.

همان طور که گفته شد اختلافات ملکی عمدتا بر سر مرز های بین دو ملک یا

منابع ملی اعلام شدن یک زمین است که با بررسی مرز های ملک در سالیان

گذشته و جانمایی ملک بر روی عکسهای هوایی و یا تعیین سابقه احیا زمین

که شامل سابقه کشاورزی یا تعیین وجود یا عدم وجود یک بنا در یک دوره خاص

است انجام می شود که از مزایای عکس های هوایی به شمار می رود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی جهت دادگاه

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.