تفسیر عکس هوایی-تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی-تامین دلیل که منظور از تامین دلیل گزارش تفسیر عکس های هوایی است

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

و از این گزارش برای دادگاه های اختلافات ملکی و یا سازمان های دولتی مربوط به ملک و زمین

مانند سصازمان مابع طبیعی استفاده میشود و باید تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل حتما

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام و مهر و امضا شده باشد

تا اعتبار لازم را برای ارائه به سازمان ها و ارگان ها داشته باشد.

تفسیر عکس هوایی-تامین دلیل

برای انجام تفسیر عکس های هوایی باید در ابتدا عکس های هوایی از سازمان نقشه برداری

کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح با توجه به موقعیت دقیق ملک و سال مد نظر تهیه

شود تا با توجه به عکس های هوایی تهیه شده تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود

کارشناس با انجام تفسیر و بررسی بر روی عکسها با استفاده از سیستم نرم افزاری یا دستگاه

های تفسیر عکس هوایی مانند استریسکوپ و نتیجه گیری حاصل گزارش و یا تامین دلیل را با

توجه به نتیجه تهیه و در نهایت بعد از چاپ مهر و امضا می کند و به دست متقاضی می رسد

تا برای انجام امور قضایی مربوط به ملک اقدام کند.

از جمله اختلافاتی که بر سر ملک به وجود می آید و میتوان از طریق عکس های هوایی نسبت

به اثبات ادعای خود اقدام کرد اختلاف در مرز بندی های بین دو ملک است که یکی از مالکین

مدعی است که به ملک تجاوز شده و در قدیم مرز بندی های ملک به این شکل نبوده است و

دیگری اختلاف بر سر سابقه زمین است که زمین یا سابقه کشاورزی داشته و یا در زمان خاص

دارای بنا بوده است که امروزه جزء منابع ملی اعلام شده است و این دو مورد و موارد دیگر را

می توان از طریق تفسیر عکس های هوایی اثبات کرد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی-تامین دلیل

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.