تفسیر عکس هوایی برای تهران

تفسیر عکس هوایی برای تهران به منظور حل اختلافات ملکی که بر سر مرز های دو ملک پیش

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

می آید یا تعیین سابقه احیای یک زمین برای بازپس گیری زمین از منابع ملی توسط کارشناسان

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و نتیجه کار در قالب گزارش یا همان

تامین دلیل ارائه می شود که این تامین دلیل نیز توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی مهر و امضا میشود و به دست متقاضی میرسد تا برای انجام امور قضایی

ملک خود اقدام کند.

تفسیر عکس هوایی برای تهران

عکسهای هوایی عکس هایی است که از ارتفاع از سطح زمین گرفته می شود و این عکس

ها تغییرات زمین را در طی زمان های مختلف ثبت میکنند و می توان تغییرات در زمینه ملکی

را از طریق این عکس ها بررسی کرده و از این طریق برای حل اختلافات ملکی اقدام کرد

فقط بای توجه داشت که مدارک حاصل از کار تفسیر عکسهای هوایی باید حتما توسط کار

شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تا دارای اعتبار

باشد.

پس برای تفسیر عکس های هوایی باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مراجعه کرده و با تهیه زوج عکسها با توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر

از طریق سازمان جغرافیا نیروهای مسلح یا سازمان نقشه برداری کشور و به صورت زوج

عکس های چاپ شده یا اسکن شده ارائه می شود و در ادامه تفسیر عکس های هوایی

توسط کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از نرم افزار های تفسیر عکس هوایی

یا استریسکوپ انجام میشود و در نهایت با بررسی های انجام شده بر روی عکس های

هوایی گزارش یا تامین دلیل توسط کارشناس مربوطه تهیه و مهر و امضا می شود و به

دست متقاضی می رسد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

 

تفسیر عکس هوایی برای تهران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.