رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی کاربرد شیوه هایی است که توسط آن پدیده های مختلف ،حدود

و طبیعت  آن ها بر روی عکس تعیین شده و بالاخره رابطه ی آن ها با محیط زیست مورد

بررسی  قرار میگیرد . تعیین  شیوه ای  خاص برای تفسیر کاری است بسیار دشوار ،زیرا هر

مفسری با  توجه به شناخت و معرفت قبلی خود از اشیاء و پدیده ها آن ها را مورد تجزیه

و تحلیل قرار میدهد .

اما میتوان شیوه های بسیار کلی ،ممکن و  مفید برای تفسیر را مورد بررسی قرار داد. روند

تفسیر عکس که طی آن مفسر را به اخذ حداکثر اطلاعات درارتباط با موضوع مورد مطالعه

یاری مینماید،نیازمندآن است که قبل از بررسی بر روی عکس،اطلاعات قبلی ومنابع مختلف

درباره ی موضوع مورد نظر جمع آوری ومطالعه شود.

تفسیرویژگی هانیز شامل تقسیم عکس به واحد های کمی و کیفی پدیده مورد نظر است.

بدین منظوربرروی عکس کاغذ شفاف قرار داده میشود و به وسیله مداد با توجه به ویژگی

های کلی ،تفکیک یاد شده انجام میپذیرد به طوری که هر واحد با واحد های مشابه خود

در یک گروه قرار داده میشود و سپس با واحد های مختلف مورد مقایسه قرار میگیرد .

نتایج حاصل ازتفسیرعکس های هوایی بین مفسران مختلف متفاوت است وآن دسته

ازمفسرانی که دارای تجارب بیشتری هستندبهتر میتوانندعکس های هوایی را تفسیرکرده

و اطلاعات مورد نیاز را از آن ها دریافت کنند.

تفسیر کلی عکس

تفسیر  کلی  عکس شامل مشاهده ی پدیده ها و ویژگی های قابل رویت بر روی عکس

هوایی  است  . درجه ی شناسایی استریوسکوپی یک شیئی رابطه ی مستقیم با آشنایی

مفسر در پدیده ی مورد نظر دارد.خانه ها ، درختان و جاده ها به سادگی قابل تشخیص

هستند  که البته این هم بستگی به مقیاس و کیفیت عکس دارد . اما شناسایی مواردی

مثل نوع پوشش گیاهی ،نوع خاک،نوع سنگ و…بدون درنظر گرفتن معیار های مختلف

که در جای خود به آن ها اشاره خواهد شد،کاری بس دشوار است .در تفسیر کلی عکس

پس از مشاهده ی تمام نقاط تحت پوشش استریوسکوپی بایدسعی گردداشیاء وپدیده

های مختلف از یکدیگر تفکیک و طبقه بندی گردند تا پس ازمشاهده وکنترل مستقیم ،

برخی از آن ها بر روی زمین مورد ارزیابی قرار گیرند.

منبع :کتاب کاربردعکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی زمین

تفسیر عکس هوایی زمین

تفسیر عکس هوایی زمین کشاورزی به منظور تعیین سابقه احیا زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام