تفسیر عکس های هوایی و گزارش

تفسیر عکس های هوایی و گزارش برای ارائه به دادگاه یا سازنان ها و ارگان های دولتی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و در نهایت

گزارش تهیه شده بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری مربوطه مهر و امضا

می شود تا با استفاده از این مدارک برای انجام امور قضایی و اثبات ادعای مالکیت ملک

اقدام شود.

تفسیر عکس های هوایی و گزارش

عکس های هوایی منظور عکس هایی است که از ارتفاع از سطح زمین عکس برداری

می شود با استفاده از این عکس ها تغییرات را بر روی زمین بررسی می کنند و با توجه

به این عکس های هوایی و تفسیر عکس هوایی برای اثبات ادعای مالکیت استفاده می

شود و می توان تغییرات موجود را در ملک را مورد بررسی قرار داد

برای تفسیر عکس های هوایی باید در ابتدا عکس هوایی از سازمان جغرافیا نیرو های

مسلح یا سازمان نقشه برداری کشور با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر تهیه می

شود و بعد از تهیه عکس های هوایی تفسیر عکس هوایی و بررسی بر روی آنها توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و بعد از بررسی

های انجام شده و نتیجه گیری نهایی گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل

برای ارائه به دادگاه تهیه و این گزارش بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای

انجام امور اداری یا قضایی ملک برای اثبات ادعای مالکیت خود اقدام کند.

از جمله مواردی که می توان از طریق تفسیر عکس هوایی اثبات کرد سابقه احیا زمین

هایی که جزء اراضی ملی اعلام شده اند و یا تعیین مرز بندی و جانمایی ملک از طریق

دیوار کشی های قدیمی است تا در صورت وجود اختلاف نسبت به حل و تعیین مالک

اصلی اقدام شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس های هوایی و گزارش

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.