تفسیر عکس های هوایی قدیمی

تفسیر عکس های هوایی قدیمی به منظور انجام اموری هم چون حل اختلافات ملکی در دادگاه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

و یا تهیه گزارش جانمایی ملک و تعیین وجود یا عدم وجود بنا در یک زمان خاص انجام می شود

که اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است و در

نهایت نتایج حاصل از این کار نیز توسط کارشناس مربوطه مهر و امضا می شود.

تفسیر عکس های هوایی قدیمی

عکس های هوایی یکی از مرجع های مهم برای انجام امور ملکی است زیرا تغییرات زمین را در

طی سال های مختلف ثبت می کند و از این عکس ها می توان در امور مختلفی استفاده کرد

از جملهه در حل اختلافات ملکی در دادگاه که این اختلاف شامل تجاورز به حریم زمین ها و یا

وجود سابقه احیای یک زمین می شود و تفسیر عکس هوایی بر عهده کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی است .

برای انجام این کار باید در ابتدا با توجه به نیاز متقاضی درخواست عکس هوایی از سازمان

نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح داده می شود و بعد از تهیه این

عکس ها می توان با استفاده از فایل اسکن شده عکس ها و نرم افزار های تفسیر کار را

با بالاترین دقت انجام داد و یا این که با استفاده از زوج عکسهای چاپ شده و استریسکوپ

کار تفسیر عکس را انجام داد و در نهایت بعد از نتیجه نهایی تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا میشود

و یا این که در صورت دیوار کشی های ملک در یک سال مشخص که در حال حاضر تخریب

شده است می توان کار جانمایی ملک را انجام داده و گزارش حاصل را تهیه کرده و توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می کنیم.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس های هوایی قدیمی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.