تعیین وجود بنا با عکس هوایی

تعیین وجود بنا با عکس هوایی به منظور تعیین سابقه زمین و تعیین کاربری

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ملک انجام می شود که برای تعیین وجود بنا در یک زمین در زمان مشخص

باید از تفسیر عکس های هوایی در آن زمان استفاده شود که کار تفسیر

عکس هوایی در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا

امور ثبتی است و با بررسی عکس های هوایی و در صورت وجود بنا گزارش

تفسیر عکس های هوایی تهیه و توسط کارشناسان رسمی دادگستری

نقشه برداری مهر و امضا می شود.

تعیین وجود بنا با عکس هوایی

عکس های هوایی در سالهای مختلف از سطح زمین برداشت میشوند

که امروزه یکی از منابع معتبر در بحث بررسی تغییرات زمین و ملک و

املاک است که برای تعیین سابقه زمین از لحاظ زمینهای موات و غیر

موات برای اراضی ملی و یا تعیین کاربری زمین میتوان استفاده کرد و

تفسیر و بررسی عکس های هوایی باید توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود تا با نتیجه گیری نهایی

گزارش تفسیر عکسهای هوایی تهیه و برای انجام امور قضایی و اداری

ملک اقدام شود.

برای انجام تفسیر عکس هوایی در ابتدا باید عکس هوایی از طریق

سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح با

توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر تهیه شود تا با تهیه عکسهای

هوایی و تفسیر عکس هوایی و بررسی آنها نتیجه گیری نهایی انجام

و در صورت وجود بنا در عرصه ملک گزارش تفسیر عکس های هوایی و

یا همان تامین دلیل تهیه و گواهی میشود که در مختصات های یو تی

ام مشخص وجود بنا در سال مد نظر وجود داشته و این گزارش بعد از

چاپ توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور

قضایی ملک و اثبات ادعای مالکیت ملک خود اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تعیین وجود بنا با عکس هوایی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.