تعیین هزینه نقشه UTM تهران

تعیین هزینه نقشه UTM تهران بر اساس مساحت زمین و موقعیت قرار گیری زمین تعیین

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

می شود و هدف از تهیه این نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین

است که امروزه یکی از مدارک مهم برای ملک نیز به شمار می رود و پایه و اسا کار سند

تک برگ نیز قرار گرفته است که برای استفاده این نقشه در سازمانها و ارگان های دولتی

باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده

باشد.

تعیین هزینه نقشه UTM تهران

نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای ملک به شمار می رود که برای انجام

امور اداری مربوط به ملک باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تاب ا استفاده از این نقشه برای انجام امور

اداری ملک ادام شود.

برای تهیه این نقشه باید با استفاده زا تجهیزات پیشرفته نقشه برداری در محل ملک

مختصات گوشه ها و شکستگیهای ملک برداشت شود و بعد از انجام برداشت مختصات

ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصاتهای برداشت شده انجام شود و در نهایت نقشه

ای از ملک به دست می آید که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین نمایش میدهد

و با درج مختصات های یو تی ام گوشه های ملک در نقشه و انجام کارتوگرافی نقشه

مورد نظر چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر

و امضا می شود و می توان برای انجام امور اداری ملک با توجه به این نقشه یو تی ام

اقدام کرد.

از سازمان ها و ارگان های مربوطه می توان به سازمان ثبت و سهرداری اشاره کرد

که باید حتما نقشه یو تی ام برای این ارگان ها تهیه شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تعیین هزینه نقشه UTM تهران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.