رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / تعیین هزینه نقشه UTM تهران

تعیین هزینه نقشه UTM تهران

تعیین هزینه نقشه UTM تهران بر اساس مساحت زمین و موقعیت قرار گیری زمین تعیین

می شود و هدف از تهیه این نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین

است که امروزه یکی از مدارک مهم برای ملک نیز به شمار می رود و پایه و اسا کار سند

تک برگ نیز قرار گرفته است که برای استفاده این نقشه در سازمانها و ارگان های دولتی

باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده

باشد.

تعیین هزینه نقشه UTM تهران

نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای ملک به شمار می رود که برای انجام

امور اداری مربوط به ملک باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تاب ا استفاده از این نقشه برای انجام امور

اداری ملک ادام شود.

برای تهیه این نقشه باید با استفاده زا تجهیزات پیشرفته نقشه برداری در محل ملک

مختصات گوشه ها و شکستگیهای ملک برداشت شود و بعد از انجام برداشت مختصات

ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصاتهای برداشت شده انجام شود و در نهایت نقشه

ای از ملک به دست می آید که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین نمایش میدهد

و با درج مختصات های یو تی ام گوشه های ملک در نقشه و انجام کارتوگرافی نقشه

مورد نظر چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر

و امضا می شود و می توان برای انجام امور اداری ملک با توجه به این نقشه یو تی ام

اقدام کرد.

از سازمان ها و ارگان های مربوطه می توان به سازمان ثبت و سهرداری اشاره کرد

که باید حتما نقشه یو تی ام برای این ارگان ها تهیه شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تعیین هزینه نقشه UTM تهران

مطلب پیشنهادی

تهیه نقشه یو تی ام جواز ساخت

تهیه نقشه یو تی ام جواز ساخت

تهیه نقشه یو تی ام جواز ساخت که یکی از مدارک مهم در شهرداری به …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام