رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / تعیین مساحت آپارتمان برای خرید

تعیین مساحت آپارتمان برای خرید

تعیین مساحت آپارتمان برای خرید واحد آپارتمانی انجام می شود زیرا قیمت ملک با توجه

به این مساحت تعیین می شود و برای انجام تفکیک آپارتمان باید به کارشناسان رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی مراجعه شود تا

با اندازه گیری های انجام شده نقشه تفکیک آپارتمان تهیه می شود.

تعیین مساحت آپارتمان برای خرید

برای انجام معاملات ملکی نیاز به مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی است که باید از

طریق تفکیک آپارتمان تعیین شود و این مساحت در حد سانتی متر در سندهای تک برگ

درج شده است و برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت که قصد انجام معاملات

ملکی را دارند اما مساحت دقیق آن ها مشخص نیست باید با انجام تفکیک آپارتمان به

صورت داوطلبانه و با درخواست به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور

ثبتی یا مهندسان عضو نظام مهندسی این کار را انجام داد تا معامله ای مطمئن انجام

شود.

برای این منظور با حضور کارشناس در محل هر واحد با انجام اندازه گیری های دقیق از

واحد و بعد از آن ترسیم نقشه مربوط به واحد با توجه به اندازه گیری های انجام شده و

قوانین موجود نقشه تفکیک آپارتمان تهیه و این نقشه با درج مساحت دقیق در حد سانتی

متر و اندازه های دقیق چاپ و در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی ساحختمان در صورت نیاز متقاضی مهر و

امضا می شود و به دست متقاضی میرسد تا معامله ای مطمئن را برای ملک انجام دهد.

تفکیک آپارتمان در سند های تک برگ با درخواست سند انجام می شود و در این مرحله

مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

تعیین مساحت آپارتمان برای خرید

مطلب پیشنهادی

تعیین مساحت دقیق برای هر واحد

تعیین مساحت دقیق برای هر واحد

تعیین مساحت دقیق برای هر واحد مسکونی و تجاری برای انجام معاملات املاک انجام می …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام