تعیین سابقه زمین با عکس هوایی

تعیین سابقه زمین با عکس هوایی که جزء منابع ملی اعلام شده است توسط کارشناس رسمی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و برای تعیین سابقه زمین باید با تفسیر و

بررسی بر روی عکس های هوایی و نتیجه گیری گزارش یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

یا منابع طبیعی تهیه شود و این گزارش با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی یکی از مدارک مهم برای اثبات مالکیت به شمار می رود.

تعیین سابقه زمین با عکس هوایی

عکس های هوایی یکی از منابع معتبر در بررسی تغییرات زمین است که می توان از این عکس

ها در بحث ملکی و اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت ملکی که جزء منابع ملی اعلام شده است

نیز استفاده کرد که از این طریق سابقه زمین از لحاظ وجود سابقه کشاورزی و یا تعیین وجود بنا

انجام می شود و گزارش مبنی بر سابقه احیا زمین تهیه میشود تا زمین از مالکیت منابع ملی

خارج و به نام مالک اصلی سند مالکیت تک برگ صادر شود.

برای این موضوع باید در ابتدا عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا

نیرو های مسلح با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر تهیه می شود و با توجه به این عکس

های هوایی تفسیر و بررسی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

انجام و با نتیجه گیری نهایی گزارش تفسیر عکس هوایی و یا همان تامین دلیل برای ارائه به

دادگاه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا میشود و بدست

متقاضی می رسد تا برای انجام امور قضایی و اثبات مالکیت خود اقدام کند و در نهایت با اثبات

احیا بودن زمین سند مالکیت به نام مالک صادر میشود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تعیین سابقه زمین با عکس هوایی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.