رادین مپ
خانه / تعیین تکلیف سندی / تعیین تکلیف سندی اراضی ملی

تعیین تکلیف سندی اراضی ملی

تعیین تکلیف سندی اراضی ملی که منظور زمین هایی است که به عنوان اراضی ملی

معرفی شده است و در صورتی که زمین دارای مالک بوده و سابقه احیا دارد که برای

باز پس گیری این زمین ها باید ثابت شود که این زمین دارای سابقه ساخت و ساز یا

کشاورزی بوده است و این کار از طریق سند مالکیت و یا عکس های هوایی توسط کار

شناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی انجام می شود.

تعیین تکلیف سندی اراضی ملی

اراضی ملی به زمین هایی گفته می شود که در دست دولت است و مالک مشخصی

ندارد اما در زمانی که مرزهای این زمین ها مشخص می شد بسیاری از زمین ها که

مالک داشته و یا سابقه کاورزی داشته نیز جزء اراضی ملی اعلام شد و در این صورت

مالک برای باز پس گیری این زمین ها باید در دادگاه اختلافات ملکی ثابت کند که این

زمین ها دارای سابقه کشاورزی یا ساخت و ساز هستند که در اینصورت باید با استناد

به اسناد و مدارک موجود و عکس های هوایی این کار توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری انجام شود تا اسناد و مدارک به دست آمده مانند تامین دلیل 

و یا گزارش جانمایی ملک مهر و امضا شود تا در دادگاه دارای اعتبار باشد.

برایاین منظور در ابتدا با توجه به موقعیت مد نظر باید عکس های هوایی از سازمان

نقشه برداری کشور یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود تا با استفاده از

این عکس ها و تفسیر آن ها بررسی در مورد وجود بنا و یا سابقه کشاورزی در زمین

انجام شود که در نهایت با تهیه یک گزارش که به تامین دلیل معروف است نتیجه

بررسی ها مشخص شود و در نهایت این تامین دلیل تهیه شده توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می

رسد تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تعیین تکلیف سندی

تعیین تکلیف سندی اراضی ملی

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام