تشخیص موات و غیر موات زمین

تشخیص موات و غیر موات زمین به منظور تشخیص اراضی ملی از زمین های کشاورزی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

است که در صورت وجود عوارض کاورزی در زمین یا وجود بنا این زمین غیر موات نامیده

می شود و از تصرف اراضی ملی خارج میشود که باید در این صورت با توج به عکسهای

هوایی و تفسیر و بررسی عکس هوایی این عوارض مشخص و گزارش تفسیر عکس

هوایی تهیه می شود و این گزارش بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری مهر و امضا می شود.

تشخیص موات و غیر موات زمین

عکس های هوایی یکی از منابع معتبر در بحث بررسی تغییرات زمین است که از این

طریق می توان موات و غیر موات بون زمین ها را مشخص کرد و برای این منور در ابتدا

عکس های هوایی باید تهیه شود تا با توجه به عکس های هوایی تهیه شده و تفسیر

و بررسی آن ها اراضی ملی از اراضی دارای سابقه احیا مشخص شوند تا اراضی که

به اشتباه جزء اراضی ملی قرار گرفته است از تصرف اراضی ملی خارج و به مالک اصلی

برگردانده شود.

همان طور که گفته شد باید در ابتدا عکس های هوایی تهیه شود تا با توجه به زوج

عکس های هوایی تهیه شده و تفسیر عکس هوایی گزارش تفسیر عکس هوایی

تهیه و این گزارش که مبنی بر وجود علائم فعالیت انسانی در زمین است تهیه و بعد

از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا

می شود و میتوان برای انجام امور قضایی در دادگاه و یا انجام امور اداری در سازمان

منابع طبیعی اقدام کرد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات زمین

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.