تامین دلیل – حل اختلافات ملکی

تامین دلیل – حل اختلافات ملکی که دادگاه دستور به تهیه این گزارش می دهد که باید حتما توسط

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه و مهر و امضا شده باشد که تهیه این

گزارش مستلزم بررسی اسناد و مدارک ملک و انجام جانمایی دقیق ملک و تفسیر عکسهای هوایی

است که با توجه به این مدارک گزارش یا تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و مهر و امضا میشود

با توجه به این مدارک بتوان مالیکت خود را ثابت کرد.

تامین دلیل – حل اختلافات ملکی

امروزه برای حل اختلافات ملکی نیاز به بررسی مدارک انجام نقشه برداری و تفسیر عکس های

هوایی است تا اختلافاتی که بر سر املاک به وجود می آید حل شود که بیشترین اختلافات بر سر

حدود ملک و یا سابقه احیا زمین بوجود می آید که این مشکلات از طریق تفسیر عکس های هوایی

قابل تشخیص و حل شدن است که باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی انجام و مهر و امضا شود تا بر اساس این مدارک گزارش یا تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

تهیه شود.

برای تفسیر عکس هوایی باید در ابتدا عکس های هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان

جغرافیا نیروهای مسلح با توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر تهیه شود تا با توجه به زوج عکس

های تهیه شده تفسیر عکس های هوایی انجام و با بررسی های دقیق انجام شده بر روی عکس ها

گزارش تفسیر عکس هوایی و یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و در نهایت بعد از چاپ

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست

متقاضی می رسد تا برای ارائه به دادگاه و اثبات مالکیت خود اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تامین دلیل

تامین دلیل - حل اختلافات ملکی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.